Entry # 3600 has returned 1 entry

ngau bubun-te ngago

listenloadingplaying

[ngau bubun-te ngago] phrase I am going to the mountains

(Tok Pisin) mi go long maunten