Your search for * in Weather has returned 11 entries

abang yap kalingo

listenloadingplaying

[abaŋ yap kaliŋgo] n. lightning strikes

(Tok Pisin)

abang yapkali

listenloadingplaying

[abaŋ yapkali ] n. lightning

(Tok Pisin) lait bilong klaut

kaik

kaik
listenloadingplaying

[kaik] n. cloud

(Tok Pisin) klaut

sabi sawen

listenloadingplaying

[sabi sawən] n. dry conditions

tim

listenloadingplaying

[tim] n. wind

(Tok Pisin) win

tim

listenloadingplaying

[tim] n. wind

(Tok Pisin) win

timtain

timtain
listenloadingplaying

[timtain] n. cloud

(Tok Pisin) klaut

urom

urom
listenloadingplaying

[urom] n. rain

(Tok Pisin) ren

urom sawen

urom sawen
listenloadingplaying

[urom sawən] n. wet conditions

waibudbud

listenloadingplaying

[waibudbud] n. hail

(Tok Pisin) ren i kamap ais

wail

listenloadingplaying

[wail] n. thunder

(Tok Pisin) klaut i pairap