Entry # 3593 has returned 1 entry

ngau lala-lo ngago

listenloadingplaying

[ngau lala-lo ngago] phrase I am going to the shelter

(Tok Pisin) mi go long ples bilong hait