Entry # 3403 has returned 1 entry

ketuk milo hudungan yauyauwenganen han

listenloadingplaying

[ketuk milo hudungan yauyauwenganen han] phrase Purses are for holding everything

(Tok Pisin) paus bilong holim olgeta samting