Entry # 3119 has returned 1 entry

i yado ngau fud ngasigininggo

listenloadingplaying

[i yado ngau fud ngasigininggo] phrase He went and I am peeling bananas

(Tok Pisin) em I go pinis na mi rausim skin bilong banana