Entry # 3117 has returned 1 entry

i yado ngau fud ngasigininge

listenloadingplaying

[i yado ngau fud ngasigininge] phrase He went and I am peeling bananas

(Tok Pisin) em I go pinis na mi rausim skin bilong banana