Entry # 1075 has returned 1 entry

ngau bor tekeng ngamaiye

listenloadingplaying

[ŋau bor tekeŋ ŋamaiye] phrase I don’t want to see the pig

(Tok Pisin) mi no lik long lukim pik